Om meg PT og livsstilscoach Blogg Podkast Mine produkt Livsstilsportal Kontakt LOGG INN I PORTALEN Logg inn

 De 5 personene vi tilbringer mest tid med

5viktigstepersoner Apr 22, 2024

"Du som person er "totalsummen av de fem menneskene du tilbringer mest tid sammen med....

- familie, venner, kolleger, mentorer og ikke minst oss selv - spiller en betydningsfull rolle i våre liv på måter vi kanskje ikke alltid er klar over.

I en verden som stadig blir mer digitalisert og tilkoblet, kan vi noen ganger glemme verdien av de virkelige, nære relasjonene rundt oss.

La oss ta et dypdykk i den nyeste forskningen for å avdekke hvorfor disse forholdene er så viktige for vår trivsel og suksess.

Nærhetens Kraft:

Utforsking av våre nærmeste forhold basert på vitenskapelige funn

 1. Familie: Forskning har gang på gang bekreftet den avgjørende betydningen av familiebånd for vår mentale og emosjonelle helse. Sterke familieforhold kan fungere som en kilde til støtte, trygghet og tilhørighet gjennom livets oppturer og nedturer. Studier viser at barn som vokser opp i kjærlige og støttende familier, har bedre selvfølelse, er mer tilpasningsdyktige og har høyere grad av lykke som voksne. Alle har vi hatt beg og dal bane i våre familieære forhold , og jeg tror på å sette grenser og ha aksept ,  forventningsavklaring og ærlighet.Det å tørre prate om hvilket forhold ønsker vi å ha til hverandre. Alle kan vi ha perioder i livet av ulike årsaker som gjorde at det familiære forholdet ble skadelidene, men fortiden kan vi diverre ikke gjøre noe med, vil vi leve i fortiden eller i nåtiden?

 2. Venner: Vennskap er ikke bare hyggelige følgesvenner, men de har en dyptgripende innvirkning på vår mentale og fysiske helse. Forskning indikerer at sterke vennskapsbånd kan redusere risikoen for depresjon, angst og ensomhet. Venner er familien vi selv velger og fungerer som en støttende sosial støttegruppe som kan hjelpe oss gjennom tøffe tider og dele gledene i livet. Det å tilbringe tid med venner kan også øke produksjonen av lykkehormoner som endorfiner og oxytocin, og dermed bidra til å forbedre vår generelle trivsel. 

 3. Kolleger: Arbeidsmiljøet og forholdet vi har med våre kolleger, har stor innvirkning på vår jobbtilfredshet og produktivitet. En positiv arbeidskultur preget av samarbeid og støtte fra kolleger kan føre til økt engasjement, kreativitet og suksess på jobben. Forskning har også vist at gode relasjoner med kolleger kan redusere stressnivået og øke vår evne til å håndtere utfordringer på arbeidsplassen.

 4. Mentorer: Mentorer spiller en avgjørende rolle i vår personlige og faglige utvikling. Gjennom veiledning, råd og støtte kan mentorer hjelpe oss med å navigere gjennom utfordringene i livet og karrieren. Forskning har vist at mentees som har en mentor, har større sannsynlighet for å oppnå suksess og oppfyllelse i sine faglige mål.

 5. Selvrefleksjon: Selv om vi ofte fokuserer på våre relasjoner med andre, er forholdet vi har med oss selv like viktig. Selvrefleksjon gir oss muligheten til å forstå våre egne tanker, følelser og handlinger, og bidrar til personlig vekst og utvikling. Studier viser at regelmessig selvrefleksjon kan øke vår selvinnsikt, empati og forståelse for andre.

Oppgave: Identifiser dine fem viktigste personer og deres betydning

Nå som vi har reflektert over den avgjørende betydningen av våre nærmeste forhold, er det på tide å ta en nærmere titt på dine egne relasjoner. Her er en oppgave som vil hjelpe deg med å identifisere de fem personene som spiller en viktig rolle i livet ditt, og hvorfor de er så betydningsfulle:

 1. Familie:

  • Skriv ned navnet på et familiemedlem som du føler deg nærmest til. Hvorfor er dette familiemedlemmet så viktig for deg? Er det deres støtte, deres visdom eller deres evne til å lytte som gjør dem spesielle?
 2. Venner:

  • Velg en venn som har hatt en stor innvirkning på livet ditt. Hva er det spesifikke ved denne vennen som gjør dem uerstattelige? Er det deres humor, deres ærlighet eller deres evne til å være der for deg når du trenger det mest?
 3. Kolleger:

  • Tenk på en kollega som har gjort arbeidsdagen din bedre. Hva er det ved denne kollegaen som gjør arbeidsmiljøet mer behagelig? Er det deres støtte, deres faglige dyktighet eller deres evne til å samarbeide som du setter pris på?
 4. Mentorer:

  • Identifiser en person som har veiledet deg og hjulpet deg med å nå dine mål. Hva er det spesielle ved denne mentoren som har gjort dem til en viktig del av din personlige og faglige utvikling? Er det deres erfaring, deres visdom eller deres evne til å motivere deg som gjør dem til en verdifull ressurs?
 5. Selvrefleksjon:

  • Til slutt, rett blikket innover og tenk på dine egne egenskaper og verdier. Hva er det ved deg selv som gjør deg til en viktig person i ditt eget liv? Er det din evne til å være empatisk, din utholdenhet eller din evne til å lære av feilene dine som gjør deg til en verdifull ressurs for din egen personlige vekst?

Etter å ha skrevet ned dine tanker og refleksjoner, kan du ta deg tid til å sette pris på de nære relasjonene i livet ditt og erkjenne den betydelige innvirkningen disse personene har på din trivsel og suksess.

 

Jeg håper du synes dagens refleksjoner var inspirerende 

 

klem Christin 

Close

Ta kontakt